fbpx

Privacy Verklaring

Oktober 2022

Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met me op.

1.     Over ons

Wat leuk dat je mijn website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je mij via onderstaande gegevens bereiken.

Gebaren in Bedrijf B.V. (de Nederlandse GebarenChallenge is een handelsnaam van Gebaren in Bedrijf B.V)

Contactpersoon: Bianca van der Horst
Vestigingsadres: Anslijnstraat 33, 2013 ED, Haarlem

KvK-nummer: 84794526

BTW-nummer: NL863373124B01

Telefoonnummer klantenservice: 06-58012955

E-mail: support@gebarenchallenge.nl 

2.     Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik

a.     NAW-gegevens;

b.     E-mailadres;

c.     Telefoonnummer;

d.     Gegevens van een contactpersoon binnen een school of bedrijf;

e.     Bedrijfsgegevens van een eenmanszaak of vof;

f.      Testimonials;

g.     Betaalgegevens.

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerk ik

a.     Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden).

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen. Daarnaast worden via deze website cookies geplaatst, die bepaalde gegevens bewaren over je surfgedrag. Zie ook onder punt 7: ‘Cookies’.

3.     Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik jouw persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

Aanvragen en offertes

Je mag met mij vrijblijvend contact opnemen om te zien of ik voor je aan de slag kan. Om een offerte op te kunnen stellen heb ik alle contactgegevens nodig die ik hopelijk later op een factuur mag zetten. Ook als jij uiteindelijk mijn diensten niet afneemt, bewaar ik de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo mijn werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaar ik de gegevens graag voor mijn eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes ik heb aangeboden. De gegevens die ik niet van de Belastingdienst hoef te bewaren, zal ik maar 1 jaar bewaren.

Gratis online e-book, webinar of mini-course

Wanneer jij een online e-book, webinar of mini-course aanvraagt, verwerk ik je e-mailadres, om jou deze te kunnen toesturen. Omdat ik graag nog een tijdje wil zien wie mijn gratis e-book, webinar of mini-course heeft gedownload, bewaar ik je e-mailadres 1 jaar.

Nieuwsbrief

Ik verstuur je graag een nieuwsbrief, omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om jou informatie en nieuws te kunnen sturen. Ik bied onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Ik bewaar je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

GebarenChallenge, modules, workshops of meet-ups

Wanneer jij of het bedrijf/de school waarvoor je werkt, een inschrijving verstuurt voor de GebarenChallenge, modules, workshops, meet-ups of andere evenementen of diensten, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering daarvan. Zo heb ik je contactgegevens nodig om jou informatie toe te sturen, afspraken te maken en voor de uiteindelijke uitvoering van de opdracht of het uiteindelijke evenement.

Daarnaast heb ik bepaalde gegevens nodig wanneer ik een factuur opstel. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Gegevens die ik niet voor de facturatie of archivering nodig heb zal ik verwijderen binnen 1 jaar nadat de opdracht of het evenement afgerond is. Uiteraard zal ik gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en ik de gegevens niet nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst, mijn gerechtvaardigd belang of voor mijn wettelijke (administratie)verplichtingen.

Foto’s en video’s

Ik ontvang van mijn klanten foto- en videomateriaal, of deze wordt voor mij gemaakt gedurende een evenement. Het kan zijn dat jij op deze foto’s of video’s jij herkenbaar in beeld bent. Ik verwerk de foto’s en video’s altijd alleen met toestemming van mijn klant door middel van een toestemmingsformulier. Gedurende live evenementen vraag ik ook toestemming door dit formulier te laten invullen.

Ik heb bovendien een gerechtvaardigd belang om jouw portret te verwerken, namelijk een belang om de foto’s en video’s te kunnen in zetten voor mijn eigen bedrijfsvoering, waaronder ter promotie, als naslagwerk en als achtergrondinformatie. Ik heb daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en mijn belangen. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van verwerking van gegevens die jij zelf openbaar hebt gemaakt.

Ik bewaar beelden die zijn gepubliceerd bij een blog of op social media totdat jij een verwijderingsverzoek indient. Foto’s of video’s geplaatst op andere plaatsen binnen mijn website, bewaar ik maximaal 5 jaar, of totdat jij een verzoek doet om deze te verwijderen.

Testimonials

Wanneer je ermee instemt om een testimonial te schrijven, dan vraag ik je naam en eventueel bedrijfsnaam om bij de testimonial te plaatsen. Ik ben benieuwd naar jouw mening, maar behoud het recht deze niet te publiceren. Wanneer ik een testimonial publiceer, laat ik deze in principe maximaal 5 jaar staan, tenzij de pagina verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij me indient. Met het indienen van een testimonial geef je mij toestemming om deze testimonial te laten zien.

Reacties

Ik hoor graag je mening. Wanneer je besluit een reactie te schrijven op mijn website, kun je zelf kiezen of jij je naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Ik laat een reactie in principe oneindig staan, tenzij de pagina verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij mij indient. Met het indienen van een reactie geef je mij toestemming om deze reactie te laten zien.

Account online leeromgeving

Ik verwerk je naam en e-mailadres om ervoor te kunnen zorgen dat jij in kan loggen in de online leeromgeving. Maak je geen gebruik meer van je account, dan verwijderen ik deze 2 jaar na de beëindiging van de account.

Contactformulier of e-mail

Je kunt met mij contact opnemen, bijvoorbeeld via mijn WhatsApp of door een e-mail te sturen. Ik heb dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die ik op die wijze van jou heb verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht, je naam en e-mailadres verwerk ik het met doel om op je bericht te kunnen reageren. Omdat ik nog een tijdje wil kunnen terugzien met wie ik contact heb gehad, bewaar ik deze communicatie maximaal 1 jaar.

4.     Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

Ik deel jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:

·       E-mailverwerkingssysteem;

·       Virtual assistants;

·       Externe e-mailoplossing;

·       Betaaldiensten.

Met mijn verwerkers heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Ik heb de door mij ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen

Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal heb ik gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door mij een e-mail te sturen.

Links

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

5.     Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via contact@gebarenchallenge.nl

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.     Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

7.     Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Analytische cookies

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik analytische cookies van Google Analytics.

Meer informatie over Google Analytics vind je hier:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Facebook Pixel

Via deze website wordt een pixel van Facebook geplaatst. Hierdoor krijg je relevantere informatie van mij te zien op Facebook en worden relevantere advertenties weergegeven. Deze pixel wordt maximaal 90 dagen bewaard. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier: [https://www.facebook.com/policies/cookies/].

Social media

Ik wil het voor jou natuurlijk graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

·       Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]

·       Instagram: [https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl]

·       Twitter: [https://twitter.com/privacy]

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

8.     Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct aan jou communiceren.

Postadres (let op: géén bezoekersadres)
Anslijnstraat 33
2013 ED Haarlem

Social media:
Instagram: @gebarenchallenge
LinkedIn: /biancavanderhorst, /onnocrasborn

Bedrijfsinformatie